Theo dõi Đơn hàng

Số Đơn hàng

Thí dụ : CosplayFU Order #001010, Input 1010
Địa chỉ EmailCách kiểm tra tình trạng đơn hàng của tôi

1. Chỉ cần nhấn vào 'Kiểm tra Đơn hàng' ở rìa trên trang CosplayFU; hoặc tới địa chỉ http://cosplayfu.com/orderstatus/.

1-4a

 

 

 

 

2.Nhập số đơn hàng gồm 5 con số vào và địa chỉ email thanh toán của bạn, sau đó nhấn 'gửi'.

01
 

3. Trang Kiểm tra Đơn hàng sẽ hiển thị thông tin đơn hàng của bạn & chi tiết vận chuyển cùng đường dẫn kiểm tra & số tracking. Chỉ cần copy số tracking, nhấn vào đường dẫn kiểm tra và dán số tracking vào là được..

1-3 01