Chính sách Hoàn tiền và Trả hàng

 1. Chúng tôi CHỈ chấp nhận hoàn tiền đối với phụ kiện và tóc giả. Trang phục sẽ không được phép đổi trả lại.
 2. Việc trả lại hàng phải được tiến hành trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được đơn hàng.
 3. Chúng tôi sẽ chỉ hoàn trả 100% tiền đối với các sản phẩm bị lỗi, hoặc bị gửi sai.
 4. Chúng tôi KHÔNG chấp nhận hoàn tiền đối với các trang phục & đồ dùng sân khấu tùy chỉnh.
 5. Thợ may của chúng tôi sẽ bắt đầu may các món đồ cosplay cho bạn trong vòng 2 ngày kể từ khi đơn hàng được xác nhận, vì vậy, bạn sẽ không thể hủy đơn hàng sau 2 ngày.
 6. Đối với việc trả lại hàng, khách hàng sẽ cần phải chịu chi phí vận chuyển đối với quá trình trả lại hàng.
 7. Tất cả mọi chi phí vận chuyển mà CosplayFU thu là chi phí vận chuyển chỉ đối với việc chuyển phát một lần.
  *Nếu đơn hàng được đóng thành 2 gói riêng biệt (không thuộc trách nhiệm của khách hàng), thì hình thức chuyển phát của lần giao hàng thứ hai sẽ tự động đổi thành chuyển phát Thường. Khách hàng có thể trả thêm phí chuyển phát để nâng cấp hình thức chuyển hàng cho lần giao hàng thứ hai..
  *Nếu đơn hàng phải chuyển tới hai lần (do phía khách hàng), thì khách hàng sẽ phải trả phí vận chuyển cho lần giao hàng thứ hai.
 8. Nếu kiện hàng bị gửi trả lại cho chúng tôi mà không có lý do, chúng tôi sẽ cần phải xác nhận tất cả thông tin vận chuyển với khách hàng và khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm chi trả phí vận chuyển của đợt vận chuyển lần hai.
 9. "Ngày Giao hàng Ước tính" chỉ là một con số dự đoán chứ không được đảm bảo.
 10. Nếu đơn hàng đã được chuyển đi, phí vận chuyển sẽ không được hoàn lại. 'Phí vận chuyển' ở đây là chi phí vận chuyển thực tế phát sinh đối với kiện hàng.
 11. Đối với các đơn hàng ủy thác, nếu bạn không hài lòng và muốn được hoàn tiền,chúng tôi sẽ trừ đi chi phí nguyên vật liệu thực tế của các món hàng trong đơn ủy thác và hoàn trả một phần tiền lại cho bạn.
 12. Việc hoàn tiền sẽ được thực hiện theo sự quyết định của Ban Quản trị Công ty.
 13. Tất cả mọi đồ dùng sân khấu sẽ được vận chuyển riêng nếu bạn đặt chúng cùng với trang phục, tóc giả, giày hoặc các phụ kiện khác.
 14. Để có thêm thông tin, vui lòng liên hệ support@cosplayfu.com.