Tuyên bố Riêng tư

Website này sử dụng Google AdWords.

Website này sử dụng dịch vụ tái marketing Google AdWords để quảng cáo trên các trang web của bên thứ ba (bao gồm Google) đối với những khách xem trang trước đây. Điều này có thể có nghĩa là chúng tôi quảng cáo tới những người viếng thăm trang trước đây mà chưa hoàn thành một tác vụ trên trang của chúng tôi, ví dụ, sử dụng phiếu liên hệ để đưa ra một câu hỏi. Điều này có thể dưới hình thức một quảng cáo trên trang kết quả tìm kiếm Google, hoặc một trang trên Google Display Network. Các nhà thầu bên thứ ba, bao gồm Google, sử dụng các cookie để chạy quảng cáo dựa trên những lần viếng thăm trang web của CosplayFU trong quá khứ. Tất nhiên, bất cứ dữ liệu nào được thu thập cũng sẽ được sử dụng tuân thủ theo chính sách riêng tư của riêng chúng tôi và chính sách riêng tư của Google.

Bạn có thể cài đặt tùy chọn về cách Google quảng cáo tới bạn thông qua việc sử dụng trang Google Ad Preferences,và nếu bạn muốn bạn có thể

chọn hoàn toàn ra khỏi chức năng quảng cáo trên internet thông qua các cài đặt về cookie .

Bất cứ thông tin nào mà chúng tôi thu thập được từ khách viếng thăm của mình đều sẽ được sử dụng để giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm mua sắm cho khách hàng.

Mọi lo lắng về vấn đề riêng tư đều nên được thông báo tới support@cosplayfu.com; chúng tôi rất coi trọng các mối lo về tính riêng tư và sẽ phản hồi nhanh chóng và theo cách thức phù hợp.